Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Το skyrosnet.gr δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των σελίδων του ή άλλων διασυνδεδεμένων (web links) δικτυακών τόπων που αναφέρονται στις σελίδες του. Παρόλα αυτά, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι προβαλλόμενες πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες και επίκαιρες, αλλά δεν δεσμεύεται καθ’οιοδήποτε τρόπο για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εκ των ανωτέρω δεν φέρει ευθύνη για θετική η αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε ή πρόκειται να προκληθεί σχετικά με πληροφορίες, υπηρεσίες, περιεχόμενο ή τυχόν διαφημιστικό υλικό που μπορεί να προβάλλεται.

Στοιχεία χρηστών ή επισκεπτών που είναι δυνατό να δηλώνονται σε συγκεκριμένες φόρμες της ιστοσελίδας και να καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων που διατηρεί το skyrosnet.gr δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να ανακοινωθούν για κανένα απολύτως εμπορικό ή άλλο λόγο. Η μοναδική εξαίρεση ανακοίνωσης προσωπικών δεδομένων, αφορά στην υποχρέωση του skyrosnet.gr να προβεί σε σχετική αποκάλυψη σε δημόσια δικαστική ή διοικητική αρχή, τμηματικά ή συνολικά, στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται βάσει νόμου.